مشرکین نزد پیامبر آمده و گفتند که میخواهی با ما چه کنی؟ ما ۱۳ سال تو را شکنجه دادیم از نظر زبانی هرچه خواستیم به تو گفتیم: شاعر ، کاهن ، ساحر ، مجنون ، یعلمه بشر و… از نظر عملی هم به خانه ات ریختیم که تو را بکشیم[…]

خلاصه سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در مسجد دانشگاه تهران در پاسخ به هجو رسول گرامی اسلام در فرانسه