مدت‌ها بود در ذهنم قرآنی شبیه آنچه لبنانی ها مدت هاست کار کرده اند در نظر داشتم. آقای ابوالفضل بهرام پور این قرآن را در سال ۹۲ با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به چاپ رساند. البته در ذهن من معانی قرآنی بر اساس تفسیر المیزان[…]

قرآن با راهنمای معانی

باس در لغت به معنی نیرومندی و توانایی است . منبع انزلنا به معنی پایین آوردیم است. عنصر آهن پایدار ترین عنصر در میان عناصری است که در دنیا وجود دارد. یعنی پایین ترین انرژی را دارد. مثل باران که وقتی نازل میشود انرژی آن کم و کم میشود تا[…]

وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ