پدرش که عالمی معتبر در نجف بود به دعوت مردم آمد جبل آمل. برای تعمیرات از طلافروشی پول قرض گرفته بود.اجل مهلتش نداد و مرد. زرگر بدون اقماض خانه را گرفت. بچه‌ها مجبور شدند بیایند پیش برادرشان در شهر کوچک دیگری . اما در آن زمان اوضاع خراب بود و[…]

جهاد محمد جواد