همه مغازه هایی که دیدم پاستیل های هاریبو را بالا چیدند و پاستیل های شیبا و سایر ایرانی ها را پایین چیدند یعنی اگر خواستید ایرانی بخرید در حقیقت تو سر مال خورده است کاش قانونی داشتیم که وقتی دو جنس خارجی و ایرانی در یک مغازه هست باید جنس[…]

مدتهاست به چینش پاستیل ها در مغازه های کشور نگاه میکنم