هنوز دلیل این مشکل رو نمیدونم. اما وقتی میخوایم پرینتر رو از یک حالت به حالت پیش فرض دیگه ببریم اشکال میگیره. کد خطا: ۷۰۹ راه حلی که در وب هست. برداشتن مقدار متغیر HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows در regedit هست. اما معمولا یک خطای مسخره که شما دسترسی به این کار[…]

مشکل پیش فرض کردن پرینتر