\ حملات زیادی ممکنه روی سرور شما صورت بگیره در رابطه با لینوکس مسئول حفاظت از شما postfix است که خیلی امکانات ضد اسپم نداره. یکی از رایج ترین حمله ها بدون هدف و با شیطنت هایی هستند که آسیبشون خیلی بیشتر از حتی درآمد اونهاست. بماند که پدیده اسپم[…]

کلنجار ۲۱ ساعته با اسپم و راه حل