استفاده از reverse dns‌ در همه جا به درد بخور نیست. فرایند آن زمان بر است و در برخی موارد (مثل دستکاری که من در یک سرور انجام دادم) باعث میشود دسترسی شما به ssh مختل شود. در اینجا توضیح کاملی در رابطه با بی خود بودن آن داده شده[…]

استفاده از rdns در ssh و حذف آن