به هر دلیلی ممکن است بخواهید کانتکت های خود را پاک کنید برای مثال به اشتباه شماره های گوشی شما وارد یک حساب تلگرامی مشترک با دوستانتان شده است راه حل ساده است. با دقت مراحل را اجرا کنید. با وب وارد تلگرام خود شوید web.telegram.org به بخش تماس ها[…]

چگونه در چند ثانیه همه کانتکت های تلگرامی خود را پاک کنیم