دل دید که گنجشک، قناری بشود با یک رنگ
گنجشکِ دلم رنگ به خود زد که شکارت باشد
ای کاش زمستان که گذر کرد از اینجا امسال
یارت شب سال نو ، سر سفره کنارت باشد

شعر طنز عاشقانه

دل دید که گنجشک، قناری بشود با یک رنگ
گنجشکِ دلم رنگ به خود زد که شکارت باشد
ای کاش زمستان که گذر کرد از اینجا امسال
یارت شب سال نو ، سر سفره کنارت باشد

دل دید که گنجشک، قناری بشود با یک رنگ<br>گنجشکِ دلم رنگ به خود زد که شکارت باشد<br>ای کاش زمستان که گذر کرد از اینجا امسال<br>یارت شب سال نو ، سر سفره کنارت باشد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.