0

قناری هر هفته یکبار داخل ظرف آب خودش را میشورد واقعا صدای آرامش بخشی دارد آبتنی پرندگان

دیدگاهی دارید؟