0

بی‌گاری

امام علی(ع)

برای غفلت آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی‌اید، صرف کند (نهچ البلاغه)

دیدگاهی دارید؟