0

بهار، باغ، جویِ زلال
لباس، تن، صدای توست
امید، ساز، ترانه ها
نگاه، دست و پای توست

دیدگاهی دارید؟