0

دوست قدیمی

گذر تک تک این ثانیه‌های سپری گشته‌ی عمر، به قدیمی شدن دوستیت می‌ارزد

دیدگاهی دارید؟