0

الان داستان نحوست اعداد را درک خواهید کرد

نظر شما راجع به کرونا چیست؟ آیا کسی در میان ما هست که از کرونا حس خوبی داشته باشد؟ حالا فرض کنید چه سرنوشتی در انتظار آبجو فروشی کرونا خواهد بود؟ حتی با این حال که همه آن را میشناسند اما کسی او را دیگر دوست ندارد؟

نظرتان راجع به عدد ۱۹ چیست؟ خیلی ها کرونا را با نام کوید-۱۹ میشناسند و به نظر میرسد ۱۹ کم کم دارد خودش را به کوید میشناساند. ۲۰۲۰ هم قطعا عدد محبوبی نیست اما نه به اندازه ۱۹

در آینده اگر آمار دقیقی گرفته شود مطمئن هستم که معلم ها کمتر از عدد محبوب ۱۹ در دادن نمره به شاگرد های خوب با غلط های کوچک استفاده خواهند کرد و حتما ۱۸.۵ عدد محبوب تری خواهد شد. البته که از این راضی هستم 🙂

در میان شیعیان هم تقرب به اعداد وجود دارد مثلا عدد ۵ یا ۱۴ به نوعی در ارتباط با ائمه شناخته میشوند. جالب آنکه در میان سنی ها این عدد بازی ها بسیار وسیع تر است. مثلا جنبشی به اسم یازدهه داریم که از مصر اغاز شده و در امریکا قدرت یافته است . البته من این جنبش را در منابع موثق پیدا نکردم. هر چه باشد این میزان توجه به نحوست یا قداست اعداد در اسلام کمتر از سایر دین هاست. برای مثال چینی ها تا همین چندی پیش چهار پنج عدد نحس زیر ۲۰ داشتند :))

جالب آنکه در تاریخ اسلام هم بازی با اعداد از ابتدا مورد توجه مسلمانان بوده. مثلا اینکه اصحاب کهف چند نفر هستند. خداوند بازی با اعداد را بیهوده شمرده و به اصل و ذات تفکرات توجه میکند. خداوند در ایهکهف/سوره۱۸، آیه۲۲. میفرمایند که این صحبت ها جز  مِرَاءً ظَاهِرًا نیست.

یعنی بحثی که حتی ممکن است به حقیقت برسد اما جز نفس خواهی چیزی ندارد!

خلاصه خدا را شکر که چنین دینی داریم

دیدگاهی دارید؟