0

تبدیل ذخیره سرور روی شبکه به یک هارد جدید

  1. این برنامه را نصب کنید WinFsp.
  2. این هم SSHFS-Win.
  3. در بخش فایل ها در جعبه نشانی به این صورت وارد سرور شوید \\sshfs\username@machine_ip\..\..

مثل آبنبات شیرین و دلچسب

دیدگاهی دارید؟