0

برخورد شجاعانه پرسشگرانه به طور خلاصه

برخورد شما با چیزی که شما رو ناراحت می‌کنه به صورت ساده به پرخاشگرانه فعالانه (کتک و فحاشی خود یا دیگران)، برخورد منفعلانه (تو خودت بریز و ساکت بمون)، برخورد پرخاشگرانه منفعلانه (قهر، متقابل به مثل، تحریم و …) و در نهایت راه درست یعنی شجاعانه پرسشگرانه که تنها راه حل مسأله است تقسیم میشه.

پنج گام برخورد شجاعانه پرسشگرانه
پیش گام۱ : آیا احساس شما واقعی است؟
پیش گام ۲: کمی فاصله بین زمان بروز ناراحتی تا گفتگو قرار دهید. نه آنقدر زیاد که اهمیت ناراحتی شما کم جلوه کند و نه آنقدر کم که هیجان و عصبانیت ناراحتی شما از بین نرفته باشد. این فاصله بستگی به میزان ارتباط شما هم دارد. برای همکاران یکی دو روز و برای افراد دورتر گاهی یکی دو ماه اما به خودتان قول بدهید این کار را بکنید
پیش گام ۳: ارتباط عاطفی برقرار کنید گاهی با گرفتن دست و گاهی با نگاه محبت آمیز و لبخند تا طرف شما احساس آرامش کند

گام اول : بیان آنچه رخ داده
گام دوم: بیان احساس
(احساس یعنی ناراحتی، عصبانیت و … که البته ممکن است اشتباه باشد اما گفتن آن خیلی مهم است
گام سوم: بیان فکر
(احساس شما تبدیل به یک فکر میشود که باید دقت کنید درست و منطبق با حس و رخداد باشد)
گام چهارم: بیان راه حل و خواسته (بخش خیلی مهمی است که باید از قبل روی آن فکر کرده باشید)
گام پنجم: شنیدن راه حل طرف مقابل (طرف مقابل میتواند راه حل خودش را بدهد)
نکته ها: چند موضوع را با هم مطرح نکنیم در بین موضوعات مختلف مهمترین را بگویید
طرف مقابل هم ممکن است درد دل یا حرفی داشته باشد باید برای آن زمانی جداگانه در نظر بگیرد این زمان برای شماست به اون این را گوش زد کنید.
نکته مهم: این روش نیاز به تمرین دارد ولی حتما جواب میدهد بدون آنکه شما یا طرف مقابل حس بد پایداری داشته باشید

دیدگاهی دارید؟