0

آرزو کن با من

آرزو کن با من مای ما من نشود

سایه‌ات از سر تنهایی من کم نشود

 

دیدگاهی دارید؟