0

عید فطر ۹۲

مستحب است بعد از طلوع آفتاب از خانه خارج شویم.

مسجد ها هر کدام یک جوری مراسم بر گزار کرده بودند و این یکی یکی از دسته های شادی بود. روحانی جلوی دسته را نشد در عکس بیاندازم. خیلی پیر بود. و سید …2013-08-09-762 آفتاب تند صبح همه را به ابتکار واداشته بود …2013-08-09-764 نماز که تمام شد خطبه ها هم خوانده شد. خیلی ها روزنامه ها را هم جمع کردند. آفرین … واقعا مؤمنین با فرهنگ ترین افراد جامعه ما هستند.2013-08-09-765

دیدگاهی دارید؟