0

ترمیم dpkg status

یکی از اشکالات رایج dpkg اشکال شماره ۲ آن مربوط به پکیج هایی است که فایل نصب آن ها یافت نمیشود. برای حل مشکل کافی است فایل /var/lib/dpkg/status را ویرایش کنید. اشکال روی چه بسته ای داده شده؟ نام آن را پیدا کنید (در قالب package: <name of package>) و بعد بسته بالایی آن و خودش را پاک کنید. سپس کافی است. apt-get install -f را اجرا کنید.

مشکل حل شد!

 

دیدگاهی دارید؟