0

تغییر نام فایل ها در لینوکس با رابط گرافیکی

نرم افزار krename به درد بخور و کم دردسر است. کافی است آن را نصب کنید و امکانات زیادی را به سادگی برای مرتب سازی فایل های بسیار زیاد داشته باشید.

در این مورد من میخواستم کتابی که یک بار صفحات فرد و یکبار صفحات زوج آن اسکن شده بود را کنار هم یک در میان قراردهم.

یکم فکر الگوریتمی و نرم افزار خوب در نتیجه کار چند ساعته را در چند دقیقه انجام دهید.

دیدگاهی دارید؟