0

استفاده از rdns در ssh و حذف آن

استفاده از reverse dns‌ در همه جا به درد بخور نیست. فرایند آن زمان بر است و در برخی موارد (مثل دستکاری که من در یک سرور انجام دادم) باعث میشود دسترسی شما به ssh مختل شود.

در اینجا توضیح کاملی در رابطه با بی خود بودن آن داده شده است. البته بی خود در کامپیوتر به معنی بی خود نیست بلکه به معنی نا کافی بودن فراوانی دلیل است!؟

به هر حال برای حذف آن در اینترنت مطالب کافی نیست لذا از روش زیر پیشنهاد میکنم که استفاده کنید.

اگر از نسخه دسکتاپ لینوکس استفاده میکنید باید حتما openssh-server رو نصب کنید.

بعد خط UseDNS no‌ رو به فایل /etc/ssh/sshd_config اضافه کنید. به کلمه d بعد از ssh دقت کنید. بعد باید با استفاده از /etc/init.d/ssh restart حتما سرویس رو دوباره از اول اجرا کنید.

در این حالت دیگه مشکلی در اتصال نخواهید داشت. و سریعتر وصل میشوید.

 

دیدگاهی دارید؟