0

اگر با صلوات نابود می‌شدند ده تا صلوات می‌فرستادیم!

در جریان بازدید آقا از غرفه نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی در نمایشگاه کتاب سال ۹۴

یک نفر از آن عقب گفت: برای نابودی آمریکا و اسراییل و داعش صلوات! آقا آرام گفتند: اگر با صلوات نابود می‌شدند ده تا صلوات می‌فرستادیم!

منبع: http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29860/index.html

دیدگاهی دارید؟