0

مشکل تپ کلیک در لینوکس

در لینوکس برای همه چیز برنامه ریزی شده چرا که در اینجا خبری از درایور های پشتیبانی شده توسط سازنده ها نیست

لینوکس برای تاچ پد از سینپتیک استفاده میکند

اگر دستور synclient را در لینوکس اجرا کنید امکانات ساده یک تاچ پد و یا موس را خواهید دید که چقدر زیاد است

موضوع من تپ کلیک هست. تپ کلیک همان ضربه ساده یک انگشته یا دو یا سه انگشته است که معمولا برای کلیک ، راست کلیک و کلیک وسط استفاده میشود. اگر بخواهید میتوانید برای کلیک وسط یا راست از مقادیر بالاتری هم استفاده کنید

دستور پیش فرض این است

synclient TapButton1=1 TapButton2=3 TapButton3=2

این راه حل ساده و رویایی گاهی شما را از یک ترک سخت یک معجزه آسا  برای سیتم های فعلی راحت می‌کند

 

دیدگاهی دارید؟