0

این الطالب بدم المقتول بکربلا

پرچم زیبای این الطالب بدم المقتول بکربلا که در عمود ۱۰۵۲ مسیر اربعین نصب شده بود

پرچمی سفید با نوشته ای قرمز که به شکلی متفاوت در ارتفاع بالا نصب شده بود و چشم های زائران را محو زیبایی خود کرده بود

دیدگاهی دارید؟