دسته بندی: شعر

بی تو هر لحظه مرا
بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست…

فاضل نظری …

ادامه مطلب

من
زمستانی را که از تو دیدم
با بهار هیچکس
عوض نمیکنم
??

ادامه مطلب

Пульсом бьёт бит

Tanya is cryingТанечка плачет Once again she drops a ball into …

ادامه مطلب

من خود بلای خویشم
از خود کجا گریزم…

ادامه مطلب

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

ادامه مطلب

برون شو ای غم از سینه، که لطف یار می‌آید

ادامه مطلب

ای سکوت ای مادر فریادها

بسته نقشی در میان بادها آذرخشی، شعله‌ای در یادها آن سبویی …

ادامه مطلب