در لینوکس برای همه چیز برنامه ریزی شده چرا که در اینجا خبری از درایور های پشتیبانی شده توسط سازنده ها نیست لینوکس برای تاچ پد از سینپتیک استفاده میکند اگر دستور synclient را در لینوکس اجرا کنید امکانات ساده یک تاچ پد و یا موس را خواهید دید که[…]

مشکل تپ کلیک در لینوکس