صندوق موقوفات(financial endowment) یک اصطلاح اصالتاً دانشگاهی است. معاونت وقف ثروتمندترین دانشگاه جهان، هاردوارد توانسته طی ۸ سال گذشته ۲۵ درصد به ارزش صندوق آن بیافزاید. در نتیجه ارزش این صندوق به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. مرکز مدیریت سرمایه‌گذاری این دانشگاه (HMC) در طول ۲۵ سال گذشته[…]

چرا از صندوق وقف غافلیم؟