مسیر خیابان انقلاب یک ویژگی مثبت دارد، خطوط بی آر تی تقریبا زیبا و منظم که کمک زیادی به احساس آرامش میکند     از زاویه دید یک دوچرخه سوار شما در اوج شلوغی هم انگار دارید در یک روستا پدال میزنید البته اگر وز وز موتوری ها بگذارد ترفند[…]

مسیر دوچرخه سواری روزانه