سنوات به من چه؟ من نماینده شما در شورای صنفی نیستم. من هم حداقل از فتنه های گذشته این نکته را به یاد دارم. که در مواقع فتنه اگر با جمعیتی که چه بسا اشتباه هم میکنند هم فریاد شوی متمدن، محبوب و عزیز خواهی شد. اگر سکوت کنی برنده[…]

سنوات به من چه؟

صندوق موقوفات(financial endowment) یک اصطلاح اصالتاً دانشگاهی است. معاونت وقف ثروتمندترین دانشگاه جهان، هاردوارد توانسته طی ۸ سال گذشته ۲۵ درصد به ارزش صندوق آن بیافزاید. در نتیجه ارزش این صندوق به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. مرکز مدیریت سرمایه‌گذاری این دانشگاه (HMC) در طول ۲۵ سال گذشته[…]

چرا از صندوق وقف غافلیم؟