مستحب است بعد از طلوع آفتاب از خانه خارج شویم. مسجد ها هر کدام یک جوری مراسم بر گزار کرده بودند و این یکی یکی از دسته های شادی بود. روحانی جلوی دسته را نشد در عکس بیاندازم. خیلی پیر بود. و سید … آفتاب تند صبح همه را به[…]

عید فطر ۹۲