برچسب: کربلا

بعشر خط تمامی است نوشته در تورات

بعشر خط تمامی است نوشته در تورات باربعین لَیلی، فتمت المیقات …

ادامه مطلب