اگه بخواهیم شیطونی کنیم و زودتر از موعد یک نرم افزار رو ببینیم بای پای لرزش هم بشینیم. من گنوم رو بردم روی ۳.۲ در نتیجه سیستمم پوکید. فونت ها روی جاوا درست دیده نمیشد. که حالا حل شده و وقتی سیستم به حالت استراحت میرفت دیگه بر نمیگشت. ایکس.ارگ[…]

صفحه سفید اوبونتو