برای تعریف کاربر مجازی در vsftpd https://www.howtoforge.com/virtual-hosting-with-vsftpd-and-mysql-on-ubuntu-12.04 این راهنما رو به دقت برید جلو. البته من توصیه میکنم به جای نوشتن کد های اسکویل از پی اچ پی مای ادمین همون اول استفاده کنید نکته دیباگ کردن هست sudo tail -f /var/log/auth.log این برای دیباگ اتصال خوبه و برای دیباگ[…]

ایجاد حساب کاربری مجازی در vsftpd