یکی از مصیبت هایی که اخیر باهاش برخورد کردم مشکل شبکه نا مشخص unidentified در نصب دو کامپیوتر با کابل کراس است. دلیل این مشکل این است که کامپیوتر نمیتونه دروازه عبور gateway رو پیدا کنه. راه حل اینه که دروازه عبور رو آی.پی کامپیوتر طرف مقابل قراربدید. اینجوری دو[…]

نصب شبکه کراس بین دو کامپیوتر