۹ توی من

۹ توی من

هر شخصیتی شامل نقاط حساسی است که نه لزوما ضعف و نه قوت او هستند. دانستن این نکات به شما کمک میکند بتوانید با او در فضای آرامش و نه تنش همکاری کنید. این مشخصات وابستگی زیادی به نوع شخصیت دارد که میتوانید در اینجا بیشتر بخوانید.

شخصیت من تیپ شدید۳ با بال ۲

رفتار شناسی ۱۶ گانه من ای.ان.تی.پی است

من توانمندی خوبی در حل مسأله و تصمیم گیری در مواقع بحرانی دارم من میتوانم رهبری انرژی بخش باشم و میتوانم روزانه ده ها ایده ناب به طرح اضافه کنم اما نمی‌توانم بر روی پیشبرد پروژه تمرکز کنم و همیشه یک مدیر پروژه همراه خود دارم تا نظم کارهای متنوعی که دارم از بین نرود.

من از سوپرایز کردن خوشحال نمی‌شوم هر چیزی را با من مستقیما در میان بگذارید.