دسته بندی: رسانه

فیلم مارول ۲۰۱۹

فیلم مارول یکی از آن فیلم هایی است که به نظرم …

ادامه مطلب

خطای شمارنده

یکی از خطاهای رایج در موضوع رسانه استفاده افراطی از شمارنده …

ادامه مطلب