دسته بندی: سیاسی

در گذشته در اوج ناباوری به فرهنگ بومی غذاها آخرین از دست رفته ها بودند و حالا موسیقی و فیلم ، این را از آن جهت میگویم که بازگشت به فرهنگ بومی هم از‌همین طریق ممکن است‌

ادامه مطلب

حرف عکس امام از پول ملی

حذف عکس امام از اسکناس یکی از مسیر های رشد کشور …

ادامه مطلب

ناباوری

وقتی مریم میرزاخانی به رحمت خدا رفت دانشگاه مراسم چندگانه مفصلی …

ادامه مطلب

مذاکره بخشی از مبارزه است

ادامه مطلب

فارغ از هرگونه قضاوتی در مورد قاضی القضات، انتخاب کسی که پشتوانه ۴۹٪ ای آرا کشور را دارد اقدامی در جهت توجه به دموکراسی است، کاش موسوی هم از این فرصت استفاده میکرد و در قدرت میماند، او حماقت کرد

ادامه مطلب

قدرت آمریکا در کنترل جریان های چپ

حزب توده مجاهدین پیرو خط امام …

ادامه مطلب

ایران میخواهد با آمریکا مذاکره کند اما نمیتواند، آمریکا میخواهد با ایران بجنگد اما نمیتواند. شرایط نه جنگ نه صلح قطعا به ضرر اقتصاد ایران در کوتاه مدت و اعتبار آمریکا در بلند مدت خواهد بود.

ادامه مطلب