دسته بندی: طنز

دل دید که گنجشک، قناری بشود با یک رنگ
گنجشکِ دلم رنگ به خود زد که شکارت باشد
ای کاش زمستان که گذر کرد از اینجا امسال
یارت شب سال نو ، سر سفره کنارت باشد

ادامه مطلب

روز قدس ۹۲

  حکومت برای بردن موافقین خود به این تظاهرات امسال به …

ادامه مطلب

نمودونم چرا

نمیدونم چرا بعضی ها احساس می‌کنند ایستادن در واگن خانم‌ها به …

ادامه مطلب