سایت شخصی حسین احتسابی

وبلاگ شخصی من، حسین احتسابی

جایی برای ننوشتن !

من سالخورده پیر خرابات پرورم
مستی به آب یک دو عنب کار بنده نیست

توصیف من: دوست دارم مفید باشم.

نوشته‌ها لزوما در تاریخ انتشار رخ نداده و گاهی از بایگانی خارج شده‌اند. اما تلاش شده تاریخ ها بهترین تطابق را داشته باشند.

من هیچ سمتی در بخش دولتی و سهمی در بخش خصوصی ندارم. موسس شبکه تلاش ماندگار، فندرگاه، کانی نو، باشگاه شریف، فارسی بان، چلچنار، لیلا اسپراک وزارت امور احتسابی و گروه واره های دیگری برای زندگی با عزیزانم در این دنیا

تخصص علمی من کک و گرافیت است. که در kartek.ir انعکاس یافته.

افتخار دهید و با نظرات مفیدتان من را همراهی کنید.

وبلاگ من

خود‌گفته

شکر خدا

شکر خدا بدکی نیست وضع کسب حلال و در میانه شیطنتی برای رفع ملال تو خود بیا و ببین حساب دفتر سود جداست طیب دخلم به حج آل سعود نوشته …