سایت شخصی حسین احتسابی

وبلاگ شخصی من، حسین احتسابی

جایی برای ننوشتن !

من سالخورده پیر خرابات پرورم
مستی به آب یک دو عنب کار بنده نیست

دوست دارم مفید باشم

این جا بیشتر جایی است برای ننوشتن هایم ..

نوشته‌های پراکنده من

عاشقانه

یخ فروش

ما به این دنیا آمدیم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم مثل ما مثل یخ فروشی میماند که از او می‌پرسند فروختی؟ …

عاشقانه

اگر این شراب خام است و گر این حریف پخته به هزارباره بهتر ز هزار پخته خامی   شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به همت عزیزان …

عاشقانه

ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند یار مه روی مرا نیز به من باز رسان …

عاشقانه

خوی تو با دوستان تلخ سخن گفتن است چاره سعدی حدیث با شکر آمیختن …

عاشقانه

زندگی تو آن کمند نداری که من خلاص بیابم / اسیر ماندم و درمان تحمل و تذلل …

عاشقانه

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن بلایی کز حبیب آید هزااارش مرحبا گفتیم … …

عاشقانه

دعای ماه رمضان

اللهی ان حرمتنی فمن ذالذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذالذی ینصرنی …

عاشقانه

رسول خدا (ص): سحر خیزی مبارک است و همه نعمت‌ها به ویژه روزی را می‌افزاید …

عاشقانه

روزه‌ی هجر تو از پای بیانداخت مرا کی شود با رطب وصل تو افطار کنم …

عاشقانه

دعای آخر ماه رمضان

اللهم لا تجهله آخر العهد من صیامنا ایاه فان جعلته فاجعلنی مرحوما و لا تجعلنی محروما …