برچسب: شعر درباره بانو فاطمه زهرا

PhotoCollage_1641470475400

ای سکوت ای مادر فریاد ها

ای سکوت ای مادر فریاد ها چادرت خیمه دین در باد …

ادامه مطلب