حرف عکس امام از پول ملی

دینی سیاسی

حرف عکس امام از پول ملی

حرف عکس امام از پول ملی

حذف عکس امام از اسکناس یکی از مسیر های رشد کشور است که واقعا جای خوشحالی دارد

احترام به امام با آوردن عکس ایشان روی پول جایگاه ارزشی دینی نداشت و صرفا یک سنت قدیمی بود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.