سند وقف انگاره ها

سند وقف انگاره ها

همه انگاره ها که نتیجه اندیشه هایی برای حل درد ها و مسائل جامعه است در این وبگاه منتشر میشود تا همه از آن بهره مند شوند.

به ما کمک کنید تا انگاره ها را اجرا کنیم، اگر توانستید خودتان اجرا کنید و نام ما را هم ذکر کنید تا تشویقی باشد برای سایرین که انگاره ها را باز کنیم و اعلام کنیم.

اگر دوست دارید بنشینیم و کمی در مورد انگاره ها با هم صحبت کنیم و اگر بتوانم حتما کمک میکنیم.

در حقیقت قصد ما این است که با به اشتراک گذاشتن این مطالب آغاز گر یک مسیر مشترک باشیم.

شبکه تلاش ماندگار از تلاش شما حمایت میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.