لبش چو مسیحا دمی از بهار میگوید

حسین احتسابی خود‌گفته دینی شعر

لبش چو مسیحا دمی از بهار میگوید

یا مهدی ادرکنی

لبش چو مسیحا دمی از بهار میگوید

لبش چو مسیحا دمی از بهار میگوید

دوای درد دل داغدار می‌گوید

نشسته ای ز فراغ و منتظر به وصال!؟

حدیث جنگ و جهاد و جدال میگوید​

این ناپخته کلام حاصل بیان مکتوب احساسات این حقیر است. با نشر آن ترجیحا با نام بنده و نقد آن من را خوشحال کنید.​​

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.