نخبه چینی

انگاره کتاب

نخبه چینی

نخبه چینی

یکی دیگر از کتابهایی که دوست دارم بنویسم در مورد رابطه چین با نخبگانش و نحوه جذب آنهاست

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.