هدف نهایی از زندگی زناشویی ایجاد یک فضای امن و آرام برای همه اعضای خانواده است، این آرامش باید حتی وقتی کودکان به عضوی بالغ از خانواده تبدیل میشوند ادامه داشته باشد

خود‌گفته زن و شوهری کتاب

هدف نهایی از زندگی زناشویی ایجاد یک فضای امن و آرام برای همه اعضای خانواده است، این آرامش باید حتی وقتی کودکان به عضوی بالغ از خانواده تبدیل میشوند ادامه داشته باشد

هدف نهایی از زندگی زناشویی ایجاد یک فضای امن و آرام برای همه اعضای خانواده است، این آرامش باید حتی وقتی کودکان به عضوی بالغ از خانواده تبدیل میشوند ادامه داشته باشد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.