این لوگو را سال ۸۷ برای شرکت آسین فولاد طراحی کردم آسین استیل اینجینیرینگسعی کردم سه بخش اصلی فولاد سازی را با شکل و رنگ پیاده کنم

جیک خود‌گفته کاری

این لوگو را سال ۸۷ برای شرکت آسین فولاد طراحی کردم آسین استیل اینجینیرینگسعی کردم سه بخش اصلی فولاد سازی را با شکل و رنگ پیاده کنم

این لوگو را سال ۸۷ برای شرکت آسین فولاد طراحی کردم آسین استیل اینجینیرینگسعی کردم سه بخش اصلی فولاد سازی را با شکل و رنگ پیاده کنم

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.