بی تو هر لحظه مرا
بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست…

شعر عاشقانه عکس پایه

بی تو هر لحظه مرا
بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست…

بی تو هر لحظه مرا<br>بیم فروریختن است<br>مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست…

فاضل نظری

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.