تو باش
آنکه ترانه های پراکنده ی ذهنم را
با تنها کلمه‌ای
فرو می نشاند
❤️

شعر عاشقانه

تو باش
آنکه ترانه های پراکنده ی ذهنم را
با تنها کلمه‌ای
فرو می نشاند
❤️

تو باش<br>آنکه ترانه های پراکنده ی ذهنم را<br>با تنها کلمه‌ای<br>فرو می نشاند<br>❤️

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.