عاشقی تعطیل نمی‌شود

شعر عاشقانه

عاشقی تعطیل نمی‌شود

عاشقی تعطیل نمی‌شود

محبوب من!
عاشقی تعطیلی ندارد و تا دنیا دنیاست، عاشق عاشق است
و شما محبوبِ من‌ هستید و غریب کسی است که محبوبی ندارد.

#محمدصالح_علاء

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.