ما سوگوار ندیدن ماه دیشبیم

خود‌گفته شعر عاشقانه

ما سوگوار ندیدن ماه دیشبیم

moon

ما سوگوار ندیدن ماه دیشبیم

ما سوگوار ندیدن ماه دیشبیم

خواب دیدگان بی زبانِ بی مخاطبیم

سر درد پیشگان فرو رفته در عذاب

چشمه ندیدگان گره خرده درهمیم

بی حُسن زادگان عیب جوی پر فریب

آسیب دیده‌گانِ بی بارِ پُر مَنیم

دور افتاده ایم، چنان بی نام و یار و یاد

با یک اشاره در پی بی انگیزه ماندنیم

بیرون کشیده ایم  ازین نفس های بی هوا

بی حِس ترین فراموشی خواب پری‌شبیم

ما را امید داد به هوای رفتنی و ما

پایی شکسته در گِل و افتاده در تبیم

 

این ناپخته کلام حاصل بیان مکتوب احساسات این حقیر است. با نشر آن ترجیحا با نام بنده و نقد آن من را خوشحال کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.